Workshops & classes

Workshops

Het specifieke karakter van het creatieve proces en de fysieke, energetische bewegingen waarvoor Wim Vandekeybus bekend is, wekken de belangstelling van een ruim publiek van professionals zowel als leken. Om in te spelen op de grote vraag naar de overdracht van deze uitdrukkingsvormen organiseert Ultima Vez regelmatig workshops en master classes voor diverse doelgroepen.

Tijdens deze workshops gaan de deelnemers de exploratie en confrontatie aan met de uitdrukkingsvormen van het gezelschap via improvisaties, contact- en partnerwerk. De workshops worden geleid door (ex-)Ultima Vez dansers die verscheidene jaren bij het gezelschap hebben gewerkt en een ruime ervaring hebben in het onderricht via masterclasses en workshops.

Voor meer informatie hierover: neem contact op met Simen Eeckhout

 

Company classes

Ultima Vez inviteert in het kader van het opleidingsprogramma van het gezelschap ook regelmatig docenten in verschillende disciplines (hedendaagse dans, klassiek ballet, release technique, yoga, capoeira) voor de company classes. Deze classes in de Ultima Vez studio’s worden georganiseerd in functie van de repetitie/creatieplanning en staan momenteel niet open voor externe dansers.