UV Workshops

Ultima Vez dance language (UV) workshops

Het specifieke karakter van het creatieve proces en de fysieke, energetische bewegingen waarvoor Wim Vandekeybus bekend is, wekken de belangstelling van een ruim publiek van professionals zowel als leken. Om in te spelen op de grote vraag naar de overdracht van deze uitdrukkingsvormen organiseert Ultima Vez regelmatig workshops en master classes voor diverse doelgroepen.

Tijdens deze workshops gaan de deelnemers de exploratie en confrontatie aan met de uitdrukkingsvormen van het gezelschap via improvisaties, contact- en partnerwerk. De workshops worden geleid door (ex-)Ultima Vez dansers die verscheidene jaren bij het gezelschap hebben gewerkt en een ruime ervaring hebben in het onderricht via masterclasses en workshops.

Inschrijven voor deze workshops kan via deze website. Voor meer informatie of problemen met inschrijven: neem contact op met Gilles (gilles@ultimavez.com).